Facebook:

Druk met de voorbereiding voor het plaatsen van de brugliggers vannacht!