Facebook:

Op de Tweede Weverskade, in de straat Blikveld, zijn de eerste groene erfafscheidingen geplaatst. Laat de lente maar komen!