Realisatie hoofdentree Wilgenrijk nu officieel van start

Afgelopen maandag 4 april hebben de wethouders Arnold Keijzer en Kees Pleijsier van Maassluis met het onthullen van het bouwbord het officiële startsignaal gegeven voor de realisatie van de hoofdentree van Wilgenrijk. Bouwconcern Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het realiseren van de kenmerkende hoofdentree van het nieuwe groen-landelijke woongebied en verwacht de werkzaamheden in april 2017 af te ronden.

Nieuwe hoofdentree Wilgenrijk
De nieuwe hoofdentree van Wilgenrijk krijgt de naam de Cornelis van der Lelylaan en sluit aan op de bestaande T-kruising Westlandseweg en Uiverlaan. De voorbereidende werkzaamheden voor deze hoofdentree Wilgenrijk zijn al enige tijd bezig. Een groot deel van de watergangen is al gegraven en er is een start gemaakt met het aanbrengen van de bomen en beplanting hierdoor wordt de groene en waterrijke beleving van Wilgenrijk in een vroeg stadium zichtbaar.

4 april start werkzaamheden
De onthulling van het bouwbord vormt de officiële start van de werkzaamheden. Vanaf maandag 4 april start Dura Vermeer met het aanpassen van de T-kruising Westlandseweg en Uiverlaan om hier de nieuwe Cornelis van der Lelylaan op aan te sluiten. In de eerste fase, die drie weken duurt, wordt zonder enige hinder voor het verkeer de nieuwe aansluiting gemaakt op het kruispunt.

Hierna past Dura Vermeer gefaseerd het kruispunt aan en wordt de weg geasfalteerd, de openbare verlichting aangepast en de verkeersregelinstallatie vervangen. Gedurende deze periode zijn de rijstroken van de Westlandseweg ter plaatse van het kruispunt versmald en geldt er een snelheidsbeperking voor het verkeer.

Begin juli rondt Dura Vermeer de werkzaamheden aan het kruispunt af met het asfalteren van het kruispunt tijdens een aantal nachtelijke afsluitingen voor het verkeer.

Wilgenbrug met uniek geïntegreerd poldergemaal
Nadat het kruispunt is aangepast, beginnen de werkzaamheden aan de Wilgenbrug . Deze is ontworpen als een slanke witte boog en kruist de Weverskade en vormt de verbinding tussen de Westlandseweg en Wilgenrijk.

Uniek is dat in het tussensteunpunt van de brug een poldergemaal is geïntegreerd, dat voor de waterbeheersing van het woongebied zorgt.

Wilt u op de hoogte blijven van de realisatie van de Hoofdentree Wilgenrijk, volgt u dan de speciale facebookpagina van Dura Vermeer (https://www.facebook.com/HoofdontsluitingWilgenrijk) Daarnaast kunt u ook via www.werkenaanwilgenrijk.nl de ontwikkelingen volgen.