Hoofdentree Cornelis van der Lelylaan

De toekomstige hoofdentree van Wilgenrijk

De Cornelis van der Lelylaan is de toekomstige hoofdentree van het woongebied. Door het aanleggen van een grote hoeveelheid aan gevarieerde beplanting en bomen, ontstaat er als het ware een natuurlijke groene tunnel, waar men doorheen rijdt en zo langzaam afdaalt tot in het woongebied. De ontwikkeling van deze entree is inmiddels in volle gang. Naast de entree voor de auto, wordt er ook een entree voor de fietsers en wandelaars gemaakt.

Voorbelasting en planning

De werkzaamheden aan de Cornelis van der Lelylaan zijn op verschillende plaatsen in het gebied zichtbaar. De reconstructie van het kruispunt is bijna klaar, in de afgelopen weken is er op het kruispunt met de Westlandseweg en de Uiverlaan een nieuwe afslag ontstaan. Er is een nieuwe verkeersregelinstallatie geplaatst en de weg, fietspaden en voetpaden zijn aangepast. Ook de bomen en heesters zijn geplant. wordt binnenkort geplant. Binnenkort worden de palen voor de brug geheid en kan de bouw van de brug starten.

Een tweede brug

Een tweede brug over de Weverskade wordt voorbereid en ook hiervoor worden de palen geheid. Deze brug is bestemd voor fietsers en wandelaars. Naast de werkzaamheden aan het kruispunt is ook de aansluiting naar het Onderlint gemaakt, hier zijn bomen geplant en is het wegprofiel zichtbaar. De palen voor de brug zijn geheid en ook daar kan de bouw beginnen.

Op- en afrit Rijksweg A20
Om te voorkomen dat er grootschalig grond- en zandtransport door Maassluis en aan de Weverskade plaatsvindt, is er een tijdelijke op- en afrit gemaakt. Op deze manier wordt overlast zo veel mogelijk beperkt.