Aanleg hoofdstructuur waterrijke gebied en de eilanden

De watergangen zijn gegraven en hiermee zijn de hoofdvormen van de wooneilanden zichtbaar gemaakt. Hiermee wordt de totale eilanden structuur van Wilgenrijk steeds verder zichtbaar.