De Midden-Delfland Vereniging en gebiedsontwikkelaar Wilgenrijk zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Doel is om de waarden van Midden-Delfland, het open veenweidegebied met zijn karakteristieke polders gelegen tussen Den Haag, Rotterdam en het Westlandse kassengebied, breed onder de aandacht te brengen.

Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging: ,,Geweldig dat we elkaar hebben gevonden. Een samenwerking die ik van harte toejuich. Wij laten de bewoners van het woongebied Wilgenrijk graag kennismaken met de historie en andere kwaliteiten van het oer-Hollandse veenweidelandschap waar ze wonen.’’

Trots op groen stukje Nederland

Het nieuwe woongebied Wilgenrijk beslaat een groot deel van Dijkpolder, dat binnen de contour van het Midden-Delflandgebied ligt. Dit gebied vervult daarmee een verbindende rol tussen de toekomstige bewoners en deze voor de Randstad bijzondere en relatief onbekende groene oase.

Wonen in Wilgenrijk betekent automatisch lid worden van de Midden-Delfland Vereniging. Volgens Ferdi Buijsrogge, directeur gebiedsontwikkeling Wilgenrijk, biedt het open en groene landschap van Midden-Delfland een diversiteit aan recreatie en aan actieve ondernemers, die ook in de bredere regio op veel waardering kunnen rekenen.

,,Door promotie van dit natuurrijke gebied en deze prachtige omgeving op evenementen en in onze uitingen, willen we niet alleen nieuwe bewoners, maar ook de bredere regio kennis laten maken met dit aantrekkelijke gebied en tevens de aandacht voor behoud van Midden-Delfland vergroten.’’

Samenwerking op breed terrein

De Midden-Delfland Vereniging zet zich in voor een open en groen Midden-Delfland. Waar plaats is voor verantwoorde agrarische bedrijvigheid (‘koe in de wei’) in combinatie met recreatie. Waar de eigen bewoners en stedelingen op adem kunnen komen en genieten van rust, ruimte en de weidsheid van het gebied.

Investeren in deze waardevolle kwaliteiten van de parel die Midden-Delfland is en het vergroten van de waarden zijn belangrijk voor het toekomstgericht behoud van het gebied. Dat kan bovendien andere partijen en bedrijven inspireren: hoe groter de achterban, hoe beter.

De Vereniging verwelkomt vanaf 2016 de nieuwe leden uit het woongebied. Marja van Bijsterveldt: ,,Twee jaar lidmaatschap van onze vereniging is een heel mooi welkomstcadeau. Wij van onze kant willen graag iedereen kennis laten maken met het unieke Midden-Delflandgebied.

Nieuwsoverzicht