Vandaag is het de nationale dag van de Honingbij. Op deze dag vragen diverse partijen aandacht voor de natuurlijke woonomgeving van honingbijen in Nederland. De bijen hebben het moeilijk door gewasbeschermingsmiddelen, klimaatverandering, stedelijke bebouwing en minder bloeiende planten in hun natuurlijke omgeving. Door de afname van honingbijen in de natuur, neemt ook de natuurlijke bestuiving van bloemen, planten en gewassen af en zorgt dat ook voor minder honing. Hierdoor is het ecologische milieu uit balans.

Een eigen huis

In het woongebied van Wilgenrijk zijn afgelopen week twee insectenhotels geplaatst. U vindt er een bij de Schaapskooi van Wilgenrijk en vlakbij de buurt Eiland. De insectenhotels geven bijen en kleine insecten bescherming tegen weersomstandigheden en natuurlijke vijanden. En zit vol takjes, steentjes, gedroogd gras en andere natuurlijke materialen. Naast het insectenhotel zijn er in het woongebied van Wilgenrijk zogeheten ‘bijenstroken’ te vinden. Dat zijn stroken met bloemen en planten speciaal voor honingbijen, hommels, solitaire bijen, zweefvliegen, vlinders en andere insecten. Op deze manier is er meer voedsel in het woongebied, kunnen bijen hun natuurlijke bijdrage leveren aan het bestuiven van bloemen, bloeiende planten en bomen en wordt het ecologische milieu in Wilgenrijk versterkt.


Stroomopwaarts

De insectenhotels in Wilgenrijk zijn tot stand gekomen door een samenwerking met Stroomopwaarts. Stroomopwaarts begeleidt mensen met een arbeidsbeperking die extra ondersteuning nodig hebben en is partner van Wilgenrijk voor sociaal ondernemen. De werknemers van Stroomopwaarts maakten en plaatsten de insectenhotels in opdracht van Wilgenrijk in het woongebied. En het resultaat mag er zijn!

Wilgenrijk en groen

Wilgenrijk maakt het verschil met andere gebieden door gelukkig wonen in alle opzichten centraal te stellen. Groen heeft, door haar positieve invloed op woongeluk, in de ontwerpfilosofie de Maassluise School van Wilgenrijk een centrale plek. Zo komt er in Wilgenrijk een groene Parkwal om in en op te spelen en te recreëren, worden gebieden ingericht met wilde bloemen die honingbijen en (kleine)insecten aantrekken en worden watergangen aangelegd met natuurlijke oevers. Op deze manier ontstaat er een nieuw stukje natuur. De gesnoeide wilgentakken uit het woongebied worden o.a. gebruikt bij de Schaapskooi als natuurlijke afrastering van de speeltuin bij het water. Maar dienen ook als beschutting voor dieren.

Wilgenrijk stimuleert de bewoners om veel groen in hun tuinen te gebruik en op sommige plekken in het woongebied geldt een kwalitatieve verplichting wat betreft het plaatsen en onderhouden van groen. Wilt u meer weten over Wilgenrijk, de ontwerpfilosofie de Maassluise School, de insectenhotels of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met de Woonwinkel van Wilgenrijk.

Nieuwsoverzicht