Wilgenrijk stelt 15 bomen beschikbaar voor het nieuwe schoolplein van Openbaar Kindcentrum de Westhoek

Persbericht 13 maart 2019 |

In het kader van de nationale Boomfeestdag op woensdag 13 maart 2019, werden deze week de eerste bomen op het nieuwe schoolplein van OKC de Westhoek geplant. De Westhoek is samen met het samenwerkingsverband ‘Stadsoase’  druk bezig met het vergroenen van het schoolplein door middel van het plaatsen van natuurlijke speelelementen en meer groen. Wilgenrijk B.V, gebiedsontwikkelaar van het gelijknamige woongebied, leverde aan de school kosteloos maar liefst 15 verschillende bomen voor het speelplein uit eigen bomenbank.   

Er zijn nog veel te veel versteende schoolpleinen. In de natuur kunnen kinderen juist vrij spelen en nieuwe dingen ontdekken. Wilgenrijk vindt het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen in een natuurlijke omgeving en draagt daarom graag haar steentje bij aan het vergroenen van het schoolplein. 


 

Voordelen van bomen op het schoolplein

Bomen filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Daarnaast zorgt groen voor betere concentratie en prestaties. Verschillende onderzoeken laten zien dat er aan een groene speelomgeving veel voordelen zitten. Kinderen zouden minder ruzie maken en meer in beweging zijn. Bovendien kunnen er in de nieuwe situatie ook activiteiten en lessen buiten gegeven worden. Dit faciliteert een veiligere en gezondere omgeving voor kinderen om zich in te ontwikkelen. Voor de omwonenden van het kindcentrum zijn de bomen op het schoolplein ook een toegevoegde waarde: een groener uitzicht en tevens dempen de bomen het geluid van de spelende kinderen.