Stichting beheer Beeldkwaliteit

Wilgenrijk kent een doordachte ontwerpfilosofie de ‘Maassluise School’. Het geeft principes en inspiratie voor architectuur en landschap. Het zijn kaders voor huizen, gebouwen en de inrichting van kavels, tuinen, lanen en straten.
Er is eenheid, ruimte voor variatie en een hoge mate van kwaliteit. Op deze manier ontstaat er een geliefd woongebied waar iedereen wil wonen.

Om de beeldkwaliteit ten behoeve van alle bewoners voor nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, heeft Wilgenrijk een onafhankelijke stichting genaamd Stichting beheer Beeldkwaliteit Wilgenrijk opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door bewoners van Wilgenrijk. Begin 2018 deed Wilgenrijk de oproep voor nieuwe leden onder alle bewoners van Wilgenrijk. Aan deze oproep is gehoor gegeven en per 31 mei 2018 heeft de Stichting beheer Beeldkwaliteit Wilgenrijk twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Mevr. Cüppers en dhr. Lispet.

Wat doet de stichting beheer beeldkwaliteit Wilgenrijk?

De Stichting Beheer Beeldkwaliteit Wilgenrijk is opgericht bij notariële akte en is onafhankelijk. De stichting borgt de kwaliteit van de ontwerpfilosofie de ‘Maassluise School‘ en de niet openbaar toegankelijke buitenruimte in het woongebied Wilgenrijk. Dit doet zij door onder meer handhaving van de contractuele- en kwalitatieve verplichtingen.

Openbare bijeenkomsten

Elk jaar houdt de ‘Stichting beheer Beeldkwaliteit Wilgenrijk’ een openbare bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst doet zij verslag over het afgelopen jaar, kijkt zij vooruit naar toekomstige plannen en worden vragen van bewoners aangaande de Beeldkwaliteit in het woongebied beantwoord.

De volgende bijeenkomst is gepland op 20 november 2019 om 19.00uur.
Tijdens deze bijeenkomst stellen de nieuwe bestuursleden zich persoonlijk voor aan de aanwezigen.

Verslagen

Benieuwd naar de onderwerpen die besproken zijn in de bijeenkomsten?  Lees de verslagen hieronder: