(Afstudeer)stage Duurzaamheid op huis/ buurtniveau

‘Onderzoek naar duurzaamheid op zowel huis- als buurtniveau en daarmee de gedragsverandering van (nieuwe) bewoners.

Start: per direct

Duurzaamheid in Wilgenrijk

Wilgenrijk draait om woongeluk. Bij ons gaat dat vanzelfsprekend om veel meer dan een mooi huis. Wij werken aan een compleet plaatje van een plek waar je blij van wordt. Alsof je elke dag op vakantie bent. Wilgenrijk onderscheidt zich hierin: de kwaliteit is hoog, het is er groen en waterrijk. De huizen en buitenruimte moeten mooi zijn. De buurten voelen veilig en stralen rust en gezelligheid uit. Bewoners vinden er een prettige balans tussen privacy en gemeenschappelijkheid.

Voor de ontwikkeling van Wilgenrijk is in 2011-2012 het Masterplan Dijkpolder opgesteld. In dit Masterplan zijn uitgangspunten voor duurzaamheid opgenomen. Het Masterplan is nog steeds leidraad voor de gebiedsontwikkeling, er zijn ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten weinig wijzigingen. Er wordt nog steeds gestreefd naar een duurzaam ontwikkelen en inrichting van het woongebied. Het onderwerp duurzaamheid is volop in ontwikkeling: klimaat adaptief ontwerpen, circulariteit en mobiliteit zijn onderwerpen die een goede aanvulling zijn op de uitgangspunten van het Masterplan.

In het Masterplan Dijkpolder is opgenomen dat de woning gemiddeld een GPR score van 7 dient te behalen. Er zijn circa 750 huizen/ kavels verkocht, waarvan er circa 500 huizen nog gebouwd moeten worden. De afgelopen jaren lag de focus ten aanzien van duurzaamheid voornamelijk op de huizen. De huizen voldeden tenminste aan het bouwbesluit met daar waar mogelijk aangevuld met duurzaamheidsoptiepakketten. De recente wijziging in regelgeving (alle huizen gasloos) en de komende wijzigingen (BENG) maken dat alle technische en fysieke mogelijkheden in de huizen benut moeten worden om te voldoen aan de regelgeving. Daarnaast zijn er in en om de huizen en de directe woonomgeving mogelijkheden voor duurzaamheid. Het betreft bijvoorbeeld wateropvang, klimaatadaptief ontwerpen in de tuin, het verbeteren van afvalscheiding en de mogelijkheden dit weg te brengen en/of het delen van een auto (georganiseerd of ongeorganiseerd). Wat vraagt dit van (nieuwe) bewoners.

Wat vragen wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, proactieve en zelfstandige stagiaire die onderzoek doet naar:

Duurzaamheid op huis/buurtniveau

  • Welke mogelijkheden zijn er vanuit klimaatadaptief ontwerpen, circulariteit, afval, mobiliteit voor de directe omgeving van de woning?
  • Wat zijn de wijzigingen in technisch opzicht en welke maatregelen zijn er? o Vraagt dit om gedragsverandering van bewoners? En hoe kun je dit bereiken?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor het gebruiken van deelauto’s, openbaar vervoer, stimuleren fietsgebruik? Veranderen van mobiliteit vraagt om gedragsverandering van bewoners, wat zijn de goede middelen om bewoners te bei?nvloeden? Bijvoorbeeld het verminderen van het gebruik van de auto, meer collectieve of openbare voorzieningen en gebruik openbaar vervoer?

Binnen dit onderzoek is er een grote mate van vrijheid in de uitwerking hiervan.

Wat bieden wij?

Een leerzame stage binnen een gedreven en professionele organisatie. Je bent onderdeel van een hardwerkend team met een gezonde dosis humor en creatieve vrijheid. Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig te werken, je eigen ideee?n uit te werken en de opgedane kennis uit de studie toe te passen in de praktijk. Ook ontvang je een passende stagevergoeding.

Contact en sollicitatie

Ben je enthousiast en kun je niet wachten tot dat je aan de slag kan met dit onderzoek? Stuur dan je CV voorzien van motivatie naar werkenbij@wilgenrijk.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw C. Stougie.

Over Wilgenrijk

Wilgenrijk is de naam van een uniek nieuw woongebied in Nederland. Wilgenrijk BV is gebiedsontwikkelaar van dit ruim 70 ha grote gebied tussen Rotterdam en Den Haag. Met oog voor hoge kwaliteit in stedenbouw, architectuur en buitenruimte wordt hier een groen- landelijk woonmilieu ontwikkeld waar regionaal de komende jaren veel vraag naar is. Samen met een aantal partners en een betrokken team gerenommeerde creatieve ontwerpers en adviseurs, ontwikkelt Wilgenrijk BV hier de komende jaren een gebied waarin ruimte is voor circa 1750 woningen. Ruimte, groen, water en comfort zijn kenmerkend. Focus is hierbij niet enkel een waardevol vastgoedproduct, maar de gehele woonbeleving van de toekomstige bewoners. De kernwaarden echt, ontspannen, Hollands en mooi zijn drijfveren voor de ontwikkeling van zowel producten als diensten in het gebied.

De organisatie

In februari 2014 is het Bestemmingplan vastgesteld waardoor Wilgenrijk werkelijkheid kon worden. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de eerste deelplannen in openbare ruimte, groen, water en buurten. Het bewijs wordt geleverd en tientallen gezinnen wonen en leven in Wilgenrijk. Niet alleen het woongebied groeit, ook de organisatie Wilgenrijk BV en haar netwerk van samenwerkingspartners groeien. Op dit moment werkt een vast en zeer betrokken team van circa 13 mensen samen met een hecht expertnetwerk van ongeveer 30 mensen, aan de ontwikkeling van het woongebied. Wilgenrijk BV is naast gebiedsontwikkelaar ook grondeigenaar en op specifieke plekken projectontwikkelaar. Het bedrijf is onderdeel van DGI Europe BV.