Handige documenten

Algemeen


 • Bestemmingsplan
  Geeft toelichting op de bestemming van de voormalige Dijkpolder met een flexibel planologisch kader, waarbinnen het Masterplan voor Wilgenrijk is uitgewerkt.
  Lees verder op ruimtelijkeplannen.nl
 • Masterplan Wilgenrijk
  Vormt de publiekrechtelijke basis van de ontwikkeling van het woongebied.
  Masterplan 2011:2012 (PDF, 9 MB)
 • Gedragscode
  Borgt de meest elementaire (veiligheids)maatregelen voor werken in en aan het gebied. Het biedt een kader voor de aangename woon- en werkomgeving die Wilgenrijk een ieder wil bieden.
  Wilgenrijk Gedragscode voor aannemers (PDF, 245 kB)
 • Waterhuishoudkundig plan Hoogheemraad Midden Delfland Link

Beeldkwaliteit Wilgenrijk


 • Stichting Beeldkwaliteit Wilgenrijk
  Geeft toelichting over het doel van de oprichting van deze stichting.
  Lees verder (PDF, 1,5 MB)

 • Beeldkwaliteitsplan
  Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld als instrument voor een integrale afstemming tussen
  stedenbouw, architectuur en openbare inrichting.
  Beeldkwaliteitsplan (PDF, 12 MB) 
 • Stijlboek Maassluise School
  Vormt hét stijlboek voor landschap en architectuur in Wilgenrijk. Bevat principes en inspiratie voor iedereen die binnen Wilgenrijk ontwerpt. Uitgangspunt bij beoordeling door Kwaliteitsteam.
  Stijlboek Maassluise School 
 • Welstandscriteria
  Bevat de gemeentelijke criteria die worden toegepast bij de welstandsbeoordeling van de bouwplannen.
  Welstandscriteria Dijkpolder (PDF, 1,4 MB)
 • Online Bouwbesluit
  Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen.
  Lees verder op onlinebouwbesluit.nl