Privacyverklaring Wilgenrijk


Versie 2.0, dd. 02.06.2022
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring kunnen verbeteren. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Wilgenrijk allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. Als u vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Wilgenrijk via privacy@wilgenrijk.nl of telefoonnummer 088 122 8866

Ons gebruik van verzamelde gegevens:


Gebruik van wilgenrijk.nl
Als u rondkijkt op de website van wilgenrijk.nl worden er ‘’cookies’’ geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt u vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.

Analytische cookies
Dit zijn de cookies die ons vertellen hoeveel mensen op onze website komen, welke pagina’s zij bezoeken en waar zij op klikken. Deze cookies zijn gekoppeld aan uw IP-adres en computer.

Tracking cookies
Tracking cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen welke andere websites u nog meer bezoekt. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses u heeft en u gerichte aanbiedingen geven.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Wilt u precies zien hoe cookies uitgezet kunnen worden, kijkt u in ons cookies overzicht.


Gegevens verstrekken en/of account aanmaken
Om rond te kijken op wilgenrijk.nl hoeft er geen account aangemaakt te worden. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Wilgenrijk vragen wij u om uw gegevens te verstrekken. Voor sommige woonbuurten (bijvoorbeeld woonbuurt Buitengoed) kunt u wel een account aanmaken en uw persoonsgegevens verstrekken. Dit doet u door een account aan te maken met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord of via een social-login.

Vervolgens kunt u kiezen om meer persoonsgegevens te verstrekken waaronder:

Naam, Adres en Woonplaats
Deze gegevens gebruiken wij om u goed aan te spreken in uw account, in onze e-mails en om post te versturen met informatie over onze projecten.

E-mailadres
Uw e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van de nieuwsbrief en u op de hoogte te houden over de projecten en huizen die u interessant vindt.

Telefoonnummer
Indien u uw telefoonnummer achterlaat en toestemming geeft om gebeld te worden, dan zullen wij (of een van onze makelaars) u bellen.

Of u een huis wilt kopen of huren
Deze vraag stellen wij om u een beter aanbod te geven. Wilt u kopen? Dan ontvangt u informatie over koophuizen. Wilt u huren? Dan ontvangt u informatie over huurhuizen.

Wat voor soort huis u wilt
Deze informatie gebruiken wij om u de meest passende huizen te laten zien. U kunt altijd nog alle huizen verder bekijken op onze website.

Wat uw bestedingsbudget ongeveer is
Wanneer er een project in uw budget klaar is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Zodat u geen e-mails ontvangt met huizen die ver boven of ver onder uw budget liggen.

Op wat voor termijn u wilt verhuizen
Omdat er gedurende een periode van meerdere jaren steeds andere huizen opgeleverd worden, kan door het antwoorden op deze vraag weer een beter aanbod worden weergegeven.

Of uw huidige huis verkocht dient te worden
Deze informatie gebruiken wij om iets meer van u te weten en te begrijpen of de mensen die bij Wilgenrijk kopen of huren voornamelijk starters zijn of mensen die op zoek zijn naar een volgende stap in hun wooncarrière. Of u huis verkocht of niet verkocht heeft geen invloed op de informatievoorziening.

Favorieten opslaan
Wanneer u een account hebt aangemaakt kunt u uw favorieten woningen opslaan. Dit doet u door op het hart te klikken bij de woning. Uw favoriete woningen staan in uw account en zijn ook zichtbaar voor Wilgenrijk.

Gespreksgeschiedenis
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt of in een telefonisch gesprek uw vragen of woonwensen doorgeeft, zullen wij een verslag van de vragen en de inhoud van het gesprek noteren in ons beveiligde klantsysteem. Op deze manier zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie en kunnen wij uw vragen op een goede manier beantwoorden.

U kunt uzelf te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een button onderaan de nieuwsbrief. Mocht u helemaal geen interesse meer hebben in de projecten van Wilgenrijk, dan kunt u uw account opheffen. De persoonsgegevens die wij hebben worden gedurende 10 jaar bewaard. Hierna ontvangt u van ons een e-mail met de vraag of uw account opgeheven kan worden. Na uw toestemming zullen wij uw gegevens verwijderen. Wilt u nog op de hoogte gehouden worden? Geen probleem dan bewaren wij uw gegevens.


Account verwijderen
Om uw account te verwijderen op Wilgenrijk.nl, dient u een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres waarvan u het account wil verwijderen naar privacy@wilgenrijk.nl. Wij zullen u dan binnen redelijke termijn beantwoorden en bevestigen dat uw account op Wilgenrijk.nl inderdaad verwijderd is. Daarnaast verwijderen wij de gegevens die wij van u hebben opgeslagen in ons CRM systeem. Wilgenrijk heeft te maken met wettelijke bewaarverplichtingen en wettelijke vastgestelde bewaartermijnen, deze verplichtingen en de uitleg daarvan kunt u verderop in deze privacy verklaring vinden.


Geautomatiseerde besluitvorming
Wilgenrijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.


Delen van persoonsgegevens door Wilgenrijk met derden
We delen uw persoonsgegevens met zakelijke partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Wilgenrijk, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: o.a. websitebouwer, e-mailprogramma, diensten van Google en Microsoft en anderen.


Hoe Wilgenrijk persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@wilgenrijk.nl
We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Alleen werknemers waarvoor het noodzakelijk is uw gegevens in te zien, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Wilgenrijk die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de nieuwsbrief of per e-mail.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we hiermee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Vragen of Feedback
We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via emailadres privacy@wilgenrijk.nl of telefoonnummer 088-122 88 66.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. op www.autoriteitspersoongegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Privacyverklaring
Wilgenrijk