Beeldkwaliteit Wilgenrijk
Beeldkwaliteit Wilgenrijk

Beeldkwaliteit

Wilgenrijk kent een doordachte ontwerpfilosofie de ‘Maassluise School’. Het geeft principes en inspiratie voor architectuur en landschap. Het zijn kaders voor huizen, gebouwen en de inrichting van kavels, tuinen, lanen en straten. Er is eenheid, ruimte voor variatie en een hoge mate van kwaliteit. Op deze manier ontstaat er een geliefd woongebied waar iedereen wil wonen.

Om de beeldkwaliteit ten behoeve van alle bewoners voor nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, heeft Wilgenrijk twee onafhankelijke teams opgericht:

Het Kwaliteitsteam en een stichting genaamd Stichting Beheer Beeldkwaliteit Wilgenrijk.

Beeldkwaliteit
House brush

De Maassluise School


Het Stijlboek Maassluise School is ontstaan vanuit een zoektocht van 35 (landschaps-) architecten en stedenbouwers naar de betekenis van echt, ontspannen, Hollands, mooi wonen. Het is geïnspireerd op de kwaliteit en beleving van de huidige lintbebouwing op de Weverskade. Wilgenrijk meandert en voegt zich naar de natuur. Een harmonische eenheid met een duidelijke Hollandse signatuur.

Alle details van deze ontwerpfilosofie zijn te vinden in het stijlboek:

Over wilgenrijk slider beeld 3

Wat is het Kwaliteitsteam?


Het Kwaliteitsteam waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Wilgenrijk. En dat is maar goed ook, want het is fijn om in een omgeving te wonen waar zowel de architectuur en het landschap mooi in harmonie is. Wilt u wijzigingen aanbrengen aan uw huis, zoals het (laten) bouwen van een berging, een extra schuur, een overkapping, dakkapel of juist uitbreiden met een aan- en/of bijgebouw? Dan kunt u uw plannen voorleggen aan het Kwaliteitsteam van Wilgenrijk. Zij toetst het dan voor u aan de richtlijnen binnen de ontwerpfilosofie van Wilgenrijk, de Maassluise School.

Kwaliteitsteam
Wlgenrijk Woonrede 2021 2

Wat doet de Stichting Beheer Beeldkwaliteit?


Om de beeldkwaliteit ten behoeve van alle bewoners ook in de toekomst zo veel als mogelijk te waarborgen is de "Stichting Beheer Beeldkwaliteit Wilgenrijk" (SBBKW) opgericht. Deze stichting borgt de kwaliteit van alle niet openbare toegankelijke buitenruimte, de grenzen van openbaar naar privé. Denk aan bijvoorbeeld hagen, parkeerplaatsen, poorten, steigers en vlonders.

Bij de verkoop van kavels en huizen worden afspraken gemaakt met de kopers in de vorm van contractuele- en kwalitatieve verplichtingen, dit wordt vastgelegd in een kavelpaspoort of situatietekening. De stichting controleert of er aan deze verplichtingen wordt voldaan zodat de beeldkwaliteit in stand wordt gehouden.

De stichting is opgericht bij notariële akte en is onafhankelijk en het bestuur bestaat uit bewoners van Wilgenrijk.


Wat doet de stichting?

Bent u een bewoner van Wilgenrijk?


En heeft u na de bouw of oplevering van uw huis aanvullende wensen, zoals een dakkapel, overkapping/veranda, schuur en/of uitbouw? Deze bouwwerken dienen getoetst te worden bij het Kwaliteitsteam en in sommige gevallen bent u vergunningsplichtig.

Omdat we begrijpen dat het lastig kan zijn om te weten wat wel en niet mag, organiseren wij een aantal keer per jaar een dagdeel dat u langs kunt komen met al uw vragen rondom beeldkwaliteit en de gewenste aanpassingen aan uw huis. Dit is het moment om, voordat u uw aanvraag indient, te komen praten met iemand van het kwaliteitsteam of de Stichting Beheer Beeld Kwaliteit over o.a. of het ontwerp en positie van het bouwwerk waar u aan zit te denken zou mogen.


Op de planning:

Dinsdag 11 juni 16:00-18:00 uur
Dinsdag 10 september 16:00-18:00 uur
Dinsdag 10 december 16:00-18:00 uur

Voorgaande jaren heeft de Stichting Beheer Beeld Kwaliteit jaarlijks verslag gedaan door middel van een openbare bijeenkomst. Vanaf 2024 is de vorm veranderd in een inloopmoment, op deze manier staan we dichter bij de bewoners en kunnen we bewoners individueel te woord staan.