Kwaliteitsteam
aanvraag aanpassingen
Kwaliteitsteam

Verbouwing en aan- en/of bijgebouw

U heeft een heerlijk huis in Wilgenrijk. Huiseigenaar zijn betekent ook dat u altijd bezig bent in en rondom uw huis. Wellicht wilt u als koper of huurder graag wijzigingen aanbrengen aan uw huis, zoals het (laten) bouwen van een berging, een extra schuur, een overkapping, dakkapel of juist uitbreiden met een aan- en/of bijgebouw. Er is veel mogelijk. Het kan zijn dat u hiervoor wel een vergunning nodig heeft.

De ontwerpen van de huizen zijn door het Kwaliteitsteam getoetst aan het stijlboek de ‘Maassluise School’. Voor de huizen en kavels in Wilgenrijk zijn kwalitatieve verplichtingen vastgelegd, soms door middel van een situatietekening anderzijds door een kavelpaspoort. Daarom is het belangrijk, voordat u start met bouwen, om eerst de contractuele- en kwalitatieve verplichtingen te controleren. Tijdens het ondertekenen van de koopovereenkomst of het huurcontract bent u akkoord gegaan met de contractuele- en kwalitatieve verplichtingen van Wilgenrijk.
U kunt via omgevingswet.overheid.nl controleren of u een vergunning nodig heeft. U kunt het ook bij de gemeente Maassluis navragen door een mail te sturen naar omgevingswet@maassluis.nl.

Wat is het Kwaliteitsteam?


Het Kwaliteitsteam waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Wilgenrijk. En dat is maar goed ook, want het is fijn om in een omgeving te wonen waar zowel de architectuur en het landschap mooi in harmonie is. Wilt u aanpassingen aan uw huis aanbrengen? Dan kunt u uw plannen voorleggen aan het Kwaliteitsteam van Wilgenrijk. Zij toetst het dan voor u aan de richtlijnen binnen de ontwerpfilosofie van Wilgenrijk. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Zijn uw plannen goedgekeurd door het Kwaliteitsteam en wilt u weten of daar wel of geen vergunning voor nodig is? Neemt u dan contact op met de Gemeente Maassluis over uw plannen of om de vergunning aan te vragen.

Wlgenrijk Woonrede 2021 2

Heeft u een vergunning nodig?


Dan vragen wij u, voordat u een vergunning aanvraagt, om eerst uw ontwerp en de gevraagde stukken voor te leggen aan het Kwaliteitsteam van Wilgenrijk. Als uw ontwerp goedgekeurd is door het Kwaliteitsteam, kan dit ervoor zorgen dat de vergunningsaanvraag voorspoediger verloopt.


Heeft u geen vergunning nodig?


Dan ontvangt het Kwaliteitsteam van Wilgenrijk eveneens uw ontwerp en de gevraagde stukken. Op deze manier kan Wilgenrijk, samen met u, de kwaliteit van het woongebied waarborgen.

Documenten aanleveren


Om uw verbouwing en/of aan- of bijgebouw goed te kunnen beoordelen is het van belang dat u een aantal documenten aanlevert. Het Kwaliteitsteam kan uw verzoek enkel beoordelen als deze documenten compleet zijn, ongeacht of deze wel of niet vergunningplichtig is. Met behulp van deze documenten wordt uw vraag inzichtelijk gemaakt. Het Kwaliteitsteam kan hiermee het effect van uw aanpassing op uw huis, uw tuin, uw buren en het openbaar gebied beoordelen.
Onderstaand geven wij u een overzicht van de documenten die aangeleverd moeten worden:

 • Locatie van het huis(woonbuurt, adres)
 • Een situatietekening van de huidige situatie
 • De aanpassing op schaal ingetekend
 • Ontwerp voorzien van maatvoering, materialen en kleuren
 • Indien mogelijk foto's van de huidige situatie
Aanvraag Kwaliteitsteam
Goedkeuring Kwaliteitsteam
Vergunning binnen
Start Bouw
Idee
Tijdlijn proces

Aanvraagformulier aanpassing huis of tuin

Let op: Alle aanpassingen die gedaan worden aan een huurhuis zullen op voorhand overlegt moeten worden met de verhuurder. U bent hier zelf voor verantwoordelijk.


Voordat u begint zijn er kaders vanuit de gemeente waar u rekening mee moet houden:

• In het bestemmingsplan zijn regels opgesteld waar bouwwerken aan moeten voldoen. Het bestemmingsplan vindt u hier.

• De welstandsnota omschrijft waar het uiterlijk van uw plan aan moet voldoen, zodat het in de omgeving past. De welstandsnota vindt u hier.

Heeft u extra ruimte nodig om uw fietsen te plaatsen of tuingereedschappen in op te bergen? Dan is het plaatsen van een berging, garage of schuur een goede oplossing! Voordat u ijverig aan de slag gaat met uw ontwerp, zijn er aantal dingen waar u rekening mee moet houden:

• Controleer eerst de contractuele- en kwalitatieve verplichting uit de koopovereenkomst, kavelpaspoort of situatietekening. Tijdens het tekenen van de koopovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van de tuin, zoals de afmetingen van het talud of de erfafscheiding. Is er voldoende ruimte voor de gewenste berging, garage of schuur?
• In sommige gevallen bent u voor het plaatsen van een berging, garage of schuur verplicht om een vergunning aan te vragen. Controleer dit via https://omgevingswet.overheid.nl/ of door een mail te sturen aan omgevingswet@maassluis.nl.
• Een berging, garage of schuur is toch wel het mooist als het bij de architectuur van uw huis en buurt past. Dat ontwerp is immers al goedgekeurd! Let vooral op de vormen, kleuren en materialen van uw huis en buurt.
• Tip: Kijk naar de bestaande bebouwing op uw kavel. Is er een mogelijkheid om deze uit te breiden met een berging, garage of schuur? Door de bijgebouwen samen te voegen tot één volume, ontstaat er rust en ruimte in uw tuin. Gebruikt u dezelfde kleuren en materialen, zo ontstaat er eenheid.

De fijnste overgang van uw huis naar uw tuin is zonder twijfel een veranda of een overkapping. Want laten we eerlijk zijn, het Hollandse weer kan behoorlijk wisselvallig zijn! Een veranda of overkapping brengt geborgenheid en beschutting om zo elke dag van elk seizoen te genieten van uw tuin.

Er zijn wel een aantal dingen waar u rekening mee moet houden als u ervoor kiest om een veranda of overkapping te laten bouwen:

• Controleer eerst de contractuele- en kwalitatieve verplichtingen uit de koopovereenkomst, kavelpaspoort of situatietekening. Tijdens het tekenen van de koopovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van de tuin, zoals de afmetingen van het talud of de erfafscheiding. Is er voldoende ruimte voor de gewenste veranda of overkapping?
• In sommige gevallen bent u voor het plaatsen van een veranda of overkapping verplicht om een vergunning aan te vragen. Controleer dit via https://omgevingswet.overheid.nl/ of door een mail te sturen aan omgevingswet@maassluis.nl.
• Een veranda of overkapping is toch wel het mooist als het bij de architectuur van uw huis en buurt past. Dat ontwerp is immers al goedgekeurd door het Kwaliteitsteam van Wilgenrijk. Let vooral op de vormen, kleuren en materialen van uw huis en buurt.
• Tip: Kijk naar de bestaande bebouwing op uw kavel zoals de berging of schuur. Is het mogelijk om deze uit te breiden met een veranda of overkapping? Door de bijgebouwen (berging of schuur) samen te voegen tot één volume, ontstaat er rust en ruimte in uw tuin. Gebruik dezelfde vormen, kleuren en materialen, zo ontstaat er eenheid.

U wilt nog meer ruimte, licht en woonplezier? Voordat u begint zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden:

• In sommige gevallen bent u voor het plaatsen van een dakkapel vergunningplichtig, u kunt dit controleren via https://omgevingswet.overheid.nl/ of door een mail te sturen aan omgevingswet@maassluis.nl.
•Zorg ervoor dat het ontwerp aansluit op de reeds geplaatste dakkapellen. Houdt hierbij vooral rekening met vorm, kleur en het materiaal.
• Ook adviseren wij u rekening te houden met de plaatsing van de dakkapel zorg dat deze aan zowel onder- als bovenzijde in lijn ligt met de reeds geplaatste dakkapellen.
• Tip: Hebben uw buren een dakkapel die is goedgekeurd door Kwaliteitsteam? Wellicht kunt u de werkzaamheden door dezelfde aannemer laten uitvoeren, zo loopt u spoedig door het proces goedkeuring Kwaliteitsteam.

Duurzaam leven betekent niet alleen het scheiden van de vuilnis en minder de auto te pakken. Maar ook het minimaliseren van onze CO2 voetafdruk en het zelf opwekken van groene energie. U heeft als bewoner hier ook al over nagedacht en u wilt graag een steentje bijdragen, wat goed! Een mooie manier om uw huis te verduurzamen is het plaatsen van zonnepanelen. Wist u dat ook de gemeente Maassluis het nemen van duurzame maatregelen stimuleert? Bekijk hier hier welke subsidie- en financieringsregelingen er voor u zijn. Voordat u zonnepanelen gaat kiezen, zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden:

• Zorg ervoor dat de zonnepanelen netjes zijn verdeeld en een blokpatroon vormen. (vierkant of rechthoekig)
• Hebben uw buren al zonnepanelen? Het mooiste is als de verdeling van uw zonnepanelen overeenkomt met de reeds geplaatste zonnepanelen bij uw buren. Dit creëert eenheid. (positionering horizontaal/verticaal op elkaar afgestemd)
• Is uw huis nog in aanbouw en heeft u wensen voor zonnepanelen? Wellicht hebben uw buren ook deze wens en kunt samen met uw buur tot een mooie verdeling en positionering komen.
• Het is ook het mooist als de zonnepanelen zo onopvallend mogelijk zijn. U wilt tevens dat de architectuur van uw huis dé eyecatcher is! Stem daarom de kleur van de zonnepanelen af op het dak en die van uw buren en kies voor zonnepanelen die uit één kleur (paneel en rand) bestaan.

U heeft al een prachtig huis, maar u wilt graag meer ruimte? Een aan- en/of uitbouw is een goede manier om meer ruimte in huis te creëren. U krijgt meer leefruimte en uiteraard woonplezier! Voordat u aan de slag gaat met een aannemer, zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden:

• In sommige gevallen bent u voor het plaatsen van een aan- en/of uitbouw verplicht om een vergunning aan te vragen. Controleer dit via https://omgevingswet.overheid.nl/ of door een mail te sturen aan omgevingswet@maassluis.nl.
• Een aan- en/of uitbouw is toch wel het mooist als het bij de architectuur van uw huis en buurt past. Dat ontwerp is immers al goedgekeurd door het Kwaliteitsteam van Wilgenrijk! Let vooral op de vormen, kleuren en materialen van uw huis en buurt.
• Tip: Vraag aan de architect van uw huis om mee te denken over het ontwerp. Hij of zij heeft immers het ontwerp van uw huis al uitgedacht.

Noem duidelijk waar uw aanvraag voor is in de documenten.


Controle contractuele en kwalitatieve verplichtingen koopovereenkomst

Controleer dan eerst uw koopovereenkomst en kavelpaspoort of de situatietekening in uw verkoopdocumentatie. Is het niet helemaal duidelijk of de wijzigingen in strijd zijn met de contractuele- en kwalitatieve verplichtingen of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de Woonwinkel van Wilgenrijk via telefoonnummer 085-7928202.

Volledige link naar de website: https://omgevingswet.overheid.nl

U bent vergunningsplichtig. Het Kwaliteitsteam beoordeelt uw aanvraag.

Binnen 2 weken na beoordeling ontvangt u schriftelijke reactie van het Kwaliteitsteam. Indien er geen goedkeuring wordt gegeven blijft u in deze stap. En dient u een wijziging conform reactie Kwaliteitsteam aan te leveren.

Na goedkeuring kan u een vergunning voor de aanpassingen aanvragen.

U bent niet vergunningsplichtig. Het Kwaliteitsteam kijkt graag met u mee.

Binnen 2 weken na beoordeling ontvangt u een schriftelijke reactie van het Kwaliteitsteam.

U bent bijna klaar met uw aanvraag.

U heeft alle stappen doorlopen en u staat op het punt om een aanvraag in te dienen voor een veranda of overkapping. Het Kwaliteitsteam ontvangt graag de volgende stukken:

U bent bijna klaar met uw aanvraag.

U heeft alle stappen doorlopen en u staat op het punt om een aanvraag in te dienen voor een dakkapel of dakramen. Het Kwaliteitsteam ontvangt graag de volgende stukken:

U bent bijna klaar met uw aanvraag.

U heeft alle stappen doorlopen en u staat op het punt om een aanvraag in te dienen voor zonnepanelen. Het Kwaliteitsteam ontvangt graag de volgende stukken:

U bent bijna klaar met uw aanvraag.

U heeft alle stappen doorlopen en u staat op het punt om een aanvraag in te dienen voor een aan- en/of uitbouw. Het Kwaliteitsteam ontvangt graag de volgende stukken:

U bent bijna klaar met uw aanvraag.

U heeft alle stappen doorlopen en u staat op het punt om een aanvraag in te dienen voor een berging, garage of schuur. Het Kwaliteitsteam ontvangt graag de volgende stukken:


Stukken ten behoeve van de aanvraag
Upload maximaal 2 bestanden, afbeelding of PDF. (Maximaal 30mb)
Wees volledig en lever hier tekeningen aan waar de aanpassingen zichtbaar zijn en het effect op bijv. de gevel, het dak of de tuin in de situatietekening en/of kavelpaspoort. (Maximaal 30mb)
Upload maximaal 2 bestanden, afbeelding of PDF. (Maximaal 30mb)
Een ontwerptekening van de aanpassing voorzien van maatvoering, materialen en kleuren Upload maximaal 2 bestanden, afbeelding of PDF. (Maximaal 30mb)
Upload maximaal 2 bestanden, afbeelding of PDF. (Maximaal 30mb)
Aanvraag
Aanvraag
Vragen over het kwaliteitsteam
Kwaliteitsteam
 • Hoe wordt mijn aanvraag getoetst?

  Het Kwaliteitsteam toetst de aanvraag aan het stijlboek de ‘Maassluise School’ en Welstandcriteria. Daarnaast bekijkt het Kwaliteitsteam of het ontwerp van de wijziging aan het huis of tuin passend is binnen de architectuur en het landschappelijk ontwerp van Wilgenrijk.

 • Waarom wordt een bijgebouw, veranda, dakkapel of een ander bijgebouw afgekeurd door het Kwaliteitsteam, terwijl het elders in Wilgenrijk wel goedgekeurd is?

  Elke buurt in Wilgenrijk is uniek en heeft zijn eigen kenmerken die terug te zien zijn in de buitenruimte en architectuur. Om eenheid en harmonie te creëren in elke buurt, bekijkt het Kwaliteitsteam naar de architectuur, materialen, vormen en het gebruik van kleuren. Op deze manier past het ontwerp van het bijgebouw bij de architectuur en landschappelijke inrichting van de buurt. Daarnaast kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft voor uw bijgebouw. Via omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u vergunning nodig heeft.

 • Ik heb mijn aanvraag ingediend, wat nu?

  Eerst bekijkt de Woonwinkel van Wilgenrijk of uw aanvraag compleet is. Vervolgens controleren zij de contractuele- en kwalitatieve verplichtingen die u getekend heeft in de koopovereenkomst en het kavelpaspoort of de situatietekening. Als uw aanvraag hieraan voldoet, wordt uw aanvraag doorgezet naar het Kwaliteitsteam en in behandeling genomen. Zo niet, dan ontvangt u een e-mail met een advies om aanpassingen te doen op uw ontwerp. Na de aanpassingen kunt u het ontwerp opnieuw indienen bij het kwaliteitsteam en zal zij de aanvraag opnieuw beoordelen.

 • Hoelang duurt het voordat mijn aanvraag in behandeling wordt genomen?

  Zodra uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 2 weken een schriftelijke reactie van het Kwaliteitsteam. Heeft u geen goedkeuring op uw ontwerp gekregen? Dan ontvangt het Kwaliteitsteam, naar aanleiding van hun reactie, graag het nieuwe ontwerp. Als deze goedgekeurd is, kunt u aan de slag met het (ver)bouwen. Tenzij u een vergunning nodig heeft, dan dient u eerst een vergunning aan te vragen via omgevingsloket.nl voordat u gaat (ver)bouwen.

 • Wie hebben er zitting in Kwaliteitsteam?

  Het Kwaliteitsteam bestaat uit onafhankelijk adviseurs die de kwaliteit van alle ontwikkelingen (van kavel tot woonbuurt) bewaakt. Het team bestaat uit 3 leden: Voorzitter, stedenbouwkundig supervisor en de afgevaardigde van de welstandscommissie van de gemeente Maassluis. Het team wordt ondersteunt en geadviseerd door de stedenbouwkundige van de Gemeente Maassluis en secretaris. Het Kwaliteitsteam heeft ten doel om een mooie woonbuurt te creëren. Architectuur en landschappelijk inrichting zijn in harmonie met elkaar, een buurt waar iedereen wil wonen.

Heeft u
een andere vraag?