PERSBERICHT 20 december 2023

De aanbesteding voor de realisatie van de tweede hoofdontsluiting naar Wilgenrijk en de reconstructie van de rotonde Westlandse weg / Jan Schoutenlaan is door gebiedsontwikkelaar ‘Wilgenrijk’ en de gemeente Maassluis afgerond. Het werk is gegund aan de GKB Realisatie B.V. uit Barendrecht. Zij gaan het werk uitvoeren.

Ontsluiting woongebied

Gebiedsontwikkelaar Wilgenrijk en de gemeente Maassluis werken al jaren samen om het oorspronkelijke agrarische gebied van “de Dijkpolder” te ontwikkelen tot een woongebied. In de plannen voor het woongebied is bij de rotonde bij de Dr. Jan Schoutenlaan een nieuwe, tweede hoofdontsluiting gepland. Om deze ontsluiting verkeerskundig goed en veilig op het bestaande wegennet aan te sluiten, wordt ook de bestaande rotonde aangepakt.

Wethouder Evers (o.a. openbare ruimte en verkeer) is blij met de afronding. “Veel werk en vele varianten zijn aan dit moment van ondertekening vooraf gegaan. Na het raadsbesluit over het ontwerp en krediet op 16 mei 2023 is de aanbesteding voortvarend opgepakt en afgerond. Ik ben blij dat nu gestart wordt met de realisatie van deze tweede ontsluiting Wilgenrijk. Dat is nu ook nodig omdat Wilgenrijk hard groeit.”

Directeur Ferdi Buijsrogge van Wilgenrijk: “De nieuwe hoofdaansluiting in Wilgenrijk is meer dan functioneel; het is een esthetisch hoogtepunt doordrenkt met lokale identiteit en geïnspireerd door de natuurlijke schoonheid van ons gebied. Dit architectonische meesterwerk weerspiegelt de trots van onze bewoners."

Gemeente Maassluis 2de ontsluiting Wilgenrijk 4

Hoofdlijnen van de inrichting

Het meest in het oog springende onderdeel van het werk bestaat uit het bouwen van een nieuwe verkeersbrug over het Nieuwe Water; dat is de watergang die zich onderaan de Westlandseweg en de Maasdijk bevindt. Er wordt een relatief slanke brug gebouwd om het landelijke en waterrijke karakter dat men vanaf de Weverskade ervaart zoveel mogelijk in stand te houden. De nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers op de rotonde wordt aangelegd op een verhoogd plateau om de snelheid van het autoverkeer te verlagen. Daarmee voldoet de oversteek aan de criteria van ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’. Een nieuwe brug en afrit, die tegenover Weverskade 110, wordt aangelegd, fungeert als nieuwe fiets- en voetgangersverbinding van en naar Wilgenrijk, en tevens als doorgang voor huisnummers 101 t/m 118 (figuur 1 geeft globaal het werkgebied aan).

Werkzaamheden

De aannemer GKB Realisatie B.V. start met een aantal voorbereidende werkzaamheden in januari 2024. Naar verwachting start de uitvoering medio februari 2024 tot en met december 2024. De bomen die moeten wijken voor deze hoofdaansluiting, worden waarschijnlijk al eerder gekapt, in ieder geval voor het komende broedseizoen. Het ingenieursbureau Gebiedsmanagers is door Wilgenrijk en de gemeente ingehuurd om de uitvoering te begeleiden. In samenwerking met Gebiedsmanagers verstrekt de aannemer GKB regelmatig informatie over de verdere uitvoering via o.a. een bouwbord, informatiebrieven en een projectwebsite.

Nieuwsoverzicht