Eind maart 2015 starten de voorbereidende werkzaamheden voor het rioleringssysteem in Wilgenrijk, het nieuwe woongebied in Maassluis. De werkzaamheden vinden – nog voor het broedseizoen en het voorjaar – plaats in de Kwartellaan en de Merellaan in Maassluis en bestaan uit het verplanten van bomen.

Aanleg van de hoofdleiding

De hoofdleiding van de riolering wordt aangelegd in de berm van de Kwartellaan en vervolgens aangesloten op het gemaal aan de Merellaan. De werkzaamheden voor de aanleg van het rioleringssysteem starten in het najaar van 2015.

Verplanten van bomen

Op de locatie waar de leiding komt te liggen, staan nu enkele bomen. Op maandag 23 maart en dinsdag 24 maart worden deze vakkundig enkele meters verplant richting de slootkant en gelijkmatig verdeeld over de strook tussen de Burgemeester Schwartzlaan en de Westlandseweg. Voor het verplanten van de bomen is op 23 december 2014 door de Gemeente Maassluis een omgevingsvergunning afgegeven.

Nieuwsoverzicht