PERSBERICHT 20 december 2023

Op 20 december 2023 is de Ontwikkel-en Realisatieovereenkomst getekend door wethouder Sjoerd Kuiper namens de gemeente Maassluis en Robert van Mierlo namens Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling B.V. voor de locatie Westgaag. Dit betreft het meest noordelijke deel van de Dijkpolder, bekend onder de naam Wilgenrijk en ligt tegen de gemeentegrens met de gemeente Westland.

Het huizenbouwprogramma voor deze locatie bestaat uit 250 huizen, waarvan 33% sociale huurhuizen, 12 middendure huurhuizen (=4,8%) en 12,6% betaalbare koophuizen. Het resterende deel betreft koophuizen in de vrije sector. Bij de ontwikkeling van deze locatie is er ook veel aandacht voor de kwaliteit. Niet alleen van de huizen, maar ook voor de inrichting van de openbare ruimte waarin kinderspeelplekken, klimaatadaptatie, goede waterhuishouding en parkeren (zoveel als mogelijk uit het zicht), een plek krijgen.

Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting): “Met deze afspraken over het laatste deel in Dijkpolder zorgen we ervoor dat we de komende jaren verder kunnen bouwen aan deze mooie, nieuwe wijk. Hierdoor kunnen we bouwen voor alle doelgroepen zodat starters, gezinnen, de middeninkomens, senioren, mensen met een bescheiden beurs een woning kunnen vinden in een fijne wijk. Een wijk waarin de openbare ruimte mooi, groen en klimaatbestendig wordt aangelegd, want een prettige leefomgeving is net zo belangrijk als een goede woning”.

Westgaag Wilgenrijk

Doortrekken geluidswal

Een belangrijk aspect in de gehele gebiedsontwikkeling, is de geluidswal die vanuit Wilgenrijk Noord wordt doorgetrokken langs de A20 en langs de Westgaag tot circa halverwege A20 - Weverskade. Deze verlenging wordt gerealiseerd door Wilgenrijk B.V., de gebiedsontwikkelaar van Wilgenrijk-Noord. Dit is in een aanvulling op de overeenkomst tussen de gemeente en Wilgenrijk B.V. beschreven en ook op 20 december 2023 ondertekend door wethouder Sjoerd Kuiper en Ferdi Buijsrogge namens Wilgenrijk B.V.

Van Mierlo: “Als regionaal bedrijf en ontwikkelende bouwer zien wij het als onze maatschappelijke plicht om bij te dragen aan zowel betaalbare woningen als een kwalitatief hoogwaardig woongebied. Ons streven is dan ook om in nauwe samenwerking met de gemeente Maassluis en Wilgenrijk een duurzame én fijne leefomgeving voor een brede doelgroep te realiseren."

Nieuwsoverzicht