Robbert-Jan, oprichter van ECHO, is de landschapsarchitect van Wilgenrijk. Hij heeft diverse buurten ontwikkeld, waaronder Uitzicht.

"Het leukste aan Wilgenrijk vind ik dat het verschillende identiteiten en gebieden kent die in het grote gebied verscholen liggen, dat maakt het werk heel afwisselend en leuk."

- Robbert-Jan van der Veen

De inspiratiebron voor Uitzicht is een historisch Hollands brinkdorp, een nederzettingsvorm waarbij dorpen vroeger op een zandrug werden gebouwd om droge voeten te houden. Hierdoor kwam het dorpscentrum hoger te liggen dan de omgeving en ontstond er gelaagdheid in het dorp.
Aan deze traditionele opzet zijn voor Uitzicht veel lagen toegevoegd: waterrijk, groen en veel eilanden. Toch zie je de historie van het Nederlandse landschap erdoorheen. Het hoogteverschil en de opzet van een brinkdorp zijn namelijk duidelijk aanwezig.
Als we naar Uitzicht kijken fungeert de groene binnenruimte, liggend op het hoogste punt, als centrale ontmoetingsplaats voor bewoners. Tegelijkertijd is dit een veilige en autovrije speelplek voor de kinderen. Hieromheen staan de huizen als een beschermde kring om de brink.

Wat Robbert-Jan al eerder in de video aangaf, is dat er verschillende identiteiten in het gebied verscholen liggen. Zo ook in Uitzicht. Door het hoogteverschil, gecreëerd door de groene binnenruimte, ontstaan er twee woonsferen.
Op het verhoogde binnen gebied met gemeenschappelijk hof vinden we de drie-onder-één-kaphuizen. Daarnaast is er de lagergelegen buitenrand met twee-onder-één-kaphuizen en vrijstaande huizen. Ook de vroegere muren langs het belangrijkste gebouw in een brinkdorp zijn terug te vinden op Uitzicht. Als omlijsting van het verhoogde binnen gebied zijn er namelijk keermuren langs de achtertuinen gevormd.

Uitzicht is een goed voorbeeld van de Hollandse historie combineren met de innovatie van nu. Zo krijgt het eiland een hoge mate van klimaatadaptatie. Hemelwater wordt moeiteloos geïnfiltreerd in de grond dankzij het groene en minimaal verharde binnenplein. Door het doordachte ontwerp met gelaagdheid, greppels, wadi’s en de aanplant van volwassen groen ontstaan natuurlijke afwateringssystemen die richting de watergangen leiden. In samenwerking met landschapsontwerper Robbert-Jan is deze traditionele opzet en haar beschermde omgeving ontstaan.

Nieuwsoverzicht