Bij de inrichting van het landschap van Wilgenrijk is rekening gehouden met de ontwerpfilosofie de ‘Maassluise School’, maar ook met de klimaatbestendigheid, flora en fauna van het woongebied. Wilgenrijk bestaat uit watergangen, groene hofjes, boomrijke lanen, parktuinen, intieme kleinere waterpartijen, rietkragen en polders, maar eveneens uit natuurvriendelijke oevers. Dit zijn allemaal elementen die het gebied ecologisch vriendelijk maken en belangrijk zijn voor de beeldkwaliteit van Wilgenrijk.

Natuurrijke oevers van ecologisch belang


In elke buurt van Wilgenrijk is te zien hoe een oever op natuurlijke wijze is ingericht. De oever in een tuin is het schuine vlak of helling vanuit de tuin naar het water toe. Brede oevers hebben naast een waterafvoerende en waterbergende functie ook een ecologische functie. In verschillende waterdieptes groeien en leven andere waterdieren en planten. De wortels van de planten houden de grond goed vast en het riet reinigt het water zodat bijvoorbeeld algen minder vrij spel hebben om te groeien. Weelderige, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin allerlei (water)dieren en insecten leven zijn prachtig om naar te kijken. Erlangs is het heerlijk wandelen, fietsen en varen. En mooi wonen!

De richtlijnen van een natuurlijke oever


Om het woongebied ecologisch vriendelijk te maken, heeft Wilgenrijk samen met de gemeente en het Hoogheemraadschap Delfland een Waterhuishoudkundig plan opgesteld. Hier staan de richtlijnen over de kwaliteit, flora en fauna van het water en de oevers. Eén van de richtlijnen is de aanwezigheid van natuurlijke oevers met oeverbeplanting.

Ligt uw tuin aan het water? Dan mag maximaal 1/3 van de kavelbreedte verhard worden door de aanleg van een steiger of vlonder. Dit betekent dat 2/3 van de oever natuurvriendelijk is. Weet u niet zeker hoeveel van uw oever mag verharden? Dan kunt u contact opnemen met de Woonwinkel van Wilgenrijk en de tekening van uw tuin voorleggen. Hier kunnen zij beoordelen of u voldoet aan de kwalitatieve verplichting.

Meer weten?


Wilt u meer weten over hoe u uw tuin en oever natuurvriendelijk kunt inrichting? Laat u door een expert adviseren. Wilt u alvast meer lezen over het inrichten van een levendige tuin of het klimaatbestendig maken van uw tuin?

Nieuwsoverzicht